Анализи

Молекуларно генетска лабораторија

{"cpt":"service","style":"5","columns":"3","show":3,"from_category":["analizi-naslovna-mk"],"order":"DESC","orderby":"DESC"}

Фармакогенетика – генотипизирање на гени вклучени во метаболизам на лекови

Фармакогенeтиката е важен пример од областа на персонализирана медицина, која има за цел да го прилагоди медицинскиот третман за секое лице посебно или за група на луѓе. Фармакогенетиката детерминира како вашата ДНК влијае на начинот на кој реагирате на лековите.

Идентификација на генетски полиморфизми и други мутации

Генетските и функционалните пристапи се двата главни приоди кои се користат во идентификацијата на гените кои, кога мутираат, предизвикуваат болест. Во генетските пристапи за проучување на наследни болести, методите на генетско мапирање се користат за да се идентификува позицијата во човечкиот геном на генетскиот фактор кој влијае на развојот на нарушувањето.

Молекуларна детекција на патогени

Дијагнозата на заразни болести со PCR вклучува целни методи за амплификација на таргетни гени. За разлика од фенотипските карактеристики кои можат да бидат променливи, методите на молекуларна амплификација ја користат предноста од употребата на стабилни генотипски карактеристики.

За нас

State-Of-The-Art Medicine

ГМ ЛАБ, првата специјализирана генетска лабораторија, испитува пациенти користејќи современи методи и технологија.
Со специјализиран кадар и лиценцирана опрема вршиме генетско тестирање за најчестите болести во сите медицински области.

Контакт телефон

+389.2.3090192
+389.71.222270

или

Тестовите спроведени во ГМ ЛАБ се засноваат на модерна медицина и технологија, која ја поместува границата на лекување на болестите, до заштита и спречување на нивното појавување.

Зошто ние?

Брзи и сигурни резултати

Навремените и точни резултати се клучни за доброто здравје

Персонализирана дијагностика

Прилагодени извештаи врз основа на вашите резултати и тестови

Професионален и едуциран тим

Нашиот искусен персонал ветува точни резултати

Протокол

4 чекори
во тестирањето

Колекционирање<br>
примероци

Колекционирање
примероци

Екстракција<br>
на примерок

Екстракција
на примерок

Дијагностичка<br>
анализа

Дијагностичка
анализа

Резултати

Резултати

Дома