Анализи

{"cpt":"service","style":"2","columns":"3","show":30,"from_category":["farmakogenetika-genotipizirane-na-geni-vklucheni-vo-metabolizam"],"order":"ASC","orderby":"title"}

CLOPIDOGREL е анти-агрегатен лек, познат под името PLAVIX кој се користи за спречување и за лекување на различни атеротромботични заболувања.

Варфаринот е антикоагулант кој вообичаено се користи за спречување на тромбоза и тромбоемболизам, згрутчување на крвта во крвните садови и миграција на тромб на друго место во телото, соодветно.

{"cpt":"service","style":"2","columns":"2","show":30,"from_category":["farmakogenetika-genotipizirane-na-geni-vklucheni-vo-metabolizam"],"order":"ASC","orderby":"title"}

CLOPIDOGREL е анти-агрегатен лек, познат под името PLAVIX кој се користи за спречување и за лекување на различни атеротромботични заболувања.

Варфаринот е антикоагулант кој вообичаено се користи за спречување на тромбоза и тромбоемболизам, згрутчување на крвта во крвните садови и миграција на тромб на друго место во телото, соодветно.