Анализи

{"cpt":"service","style":"2","columns":"3","show":30,"from_category":["molekularna-detekczija-na-patogeni"],"order":"ASC","orderby":"title"}

Панелот вклучува истовремена детекција и идентификација на SARS-CoV-2, Influenza A+B и Хуманиот респираторен синцитиелен вирус (RSV) од респираторни примероци.

Ракот на грло на матка е предизвикан од Хуман папилома вирус. Одредени генотипови на овој вирус се почесто се асоцираат со овој проблем.

Причинителите предизвикуваат вирусен гастроентерититис и најчестите вируси кои ги предизвикуваат овие хоспитализации се вирусите од групите на Ротавируси, Норовируси и Астровируси.

Тестот врши квалитативна и квантитативна анализа за детекција на SARS-CoV-2 вирусот. Вршиме детекција на 3 познати гени кои се присутни кај вирусот RdRp генот, E генот и N генот.

Причинителите на сексуално преносливите инфекции се елиминираат по одреден временски период, додека други се повторуваат, а некои остануваат во телото асимптоматски, овозможувајќи развој на сексуално преносливата болест предизвикувајќи последици како што се инфламации на урогениталниот систем, неплодност, па дури и развој на канцер.

{"cpt":"service","style":"2","columns":"2","show":30,"from_category":["molekularna-detekczija-na-patogeni"],"order":"ASC","orderby":"title"}

Панелот вклучува истовремена детекција и идентификација на SARS-CoV-2, Influenza A+B и Хуманиот респираторен синцитиелен вирус (RSV) од респираторни примероци.

Ракот на грло на матка е предизвикан од Хуман папилома вирус. Одредени генотипови на овој вирус се почесто се асоцираат со овој проблем.

Причинителите предизвикуваат вирусен гастроентерититис и најчестите вируси кои ги предизвикуваат овие хоспитализации се вирусите од групите на Ротавируси, Норовируси и Астровируси.

Тестот врши квалитативна и квантитативна анализа за детекција на SARS-CoV-2 вирусот. Вршиме детекција на 3 познати гени кои се присутни кај вирусот RdRp генот, E генот и N генот.

Причинителите на сексуално преносливите инфекции се елиминираат по одреден временски период, додека други се повторуваат, а некои остануваат во телото асимптоматски, овозможувајќи развој на сексуално преносливата болест предизвикувајќи последици како што се инфламации на урогениталниот систем, неплодност, па дури и развој на канцер.