APOE Leu28Pro SNP-Screen (Зголемен ризик од мозочен удар, атеросклероза и деменција)

Аполипопротеинот Е (apoE) e протеин чии различни изоформи се поврзани со варијации на нивото на масти и липопротеини, а со тоа и појава на КАРДИОВАСКУЛАРНИ заболувања.

Leu28Pro е втората најчеста аpoE варијанта. Присуството на оваа варијанта е индикатор за зголемен ризик од атеросклероза, а со тоа и зголемен ризик од кардиоваскуларни болести и деменција. 

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв