BRCA (Предиспозиција за карцином на гради, јајници и панкреас)

Ракот на дојка и простата се најчестите малигноми кај луѓето. Нивната прогноза зависи од времето на дијагностицирање на болеста.

Наследните мутации во BRCA1 и BRCA2 го зголемуваат ризикот на карцином на гради, јајници и панкреас. Кај мажи, го зголемуваат ризикот од карцином на простата. Со Real Time PCR тестирање вршиме детекција на 8 мутации на BRCA гените и овозможуваме точна дијагноза за навремена терапија.

Индикација за тестирање за мутации на BRCA гените може да биде и семејна историја на карцином.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв