COVID/RSV/FLU

Панелот вклучува истовремена детекција и идентификација на SARS-CoV-2, Influenza A+B и Хуманиот респираторен синцитиелен вирус (RSV) од респираторни примероци.

Вирусите на SARS-CoV-2, Influenza A/B и Хуманиот респираторен синцитиелен вирус можат да ја опфатат цела популација во сите возрасни граници. Овие вируси покажуваат слични симптоми и клиничка слика како што се треска, висока температура, кашлица и главоболка.

Поради правилно лекување и правилна терапија најважно е точното и навремено поставување на прецизна дијагноза и откривање на патогенот.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Назофаринкс / Орофаринкс Брис