Целијачна болест (Предиспозиција за зголемен ризик од интолеранција на глутен)

Интолерантност на глутен или целијакија, како состојба се карактеризира со воспаление на слузницата на тенкото црево како последица на имуна реакција предизвикана од внесен глутен.

Целијакијата има силна наследна компонента, која може да се дијагностицира со анализа која прецизно го докажува присуството или отсуството на различни хаплотипови кои укажуваат на предиспозиции за развој на оваа болест.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв