Folate panel (Predisposition for cardiovascular diseases, spontaneous miscarriages, and other pathological conditions)

Фолната киселина (витамин Б9) е хидросолубилен витамин, потребен за нормална функција на кардиоваскуларниот и имунолошкиот систем. Недостатокот на фолна киселина може да предизвика мегалобластна анемија кај возрасните и може да го зголеми ризикот од дефекти на невралната туба за време на бременоста.

Оваа анализа овозможува утврдување на предиспозиција за горенаведените патолошки процеси и овозможува навремено започнување на точна терапија.

Индикации за изведување на оваа анализа:

  • Зголемени нивоа на хомоцистеин во крвта, спонтан абортус / фетална смрт, раѓање на плод со изолирани дефекти на невралниот систем, срцето или урогениталниот тракт, планирана подготовка за бременост, присуство на кардиоваскуларни заболувања, хипертензија, атеросклероза или атеротромбоза, семејна историја на рак, примање контрацептивна терапија и хемотерапија.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Венска крв