Rotavirus/Astrovirus/Norovirus

Акутната интестинална инфекција е една од најчестите причинители за хоспитализација на пациенти во оделите за инфективна терапија.

Причинителите предизвикуваат вирусен гастроентерититис и најчестите вируси кои ги предизвикуваат овие хоспитализации се вирусите од групите на Ротавируси, Норовируси и Астровируси. Најчести симптоми вклучуваат дијареа, повраќање, дехидратација, зголемена телесна температура, губиток на апетит, болки во стомакот и главата, и во некои случаи конјуктивитис и болка во грлото.

Вирусите се високо инфективни и можат да бидат пренесени преку конзумирање нечиста вода, недоволна хигиена на раце, контаминирана храна или површини.

Овој тест е потребен за правилна дијагноза и терапија со цел да се потврди вирусниот причинител!

Метода

Real Time PCR

Примерок

Фецес / Полна крв