SARS-CoV-2

Тестот врши квалитативна и квантитативна анализа за детекција на SARS-CoV-2 вирусот. Вршиме детекција на 3 познати гени кои се присутни кај вирусот RdRp генот, E генот и N генот.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Назофаринкс / Орофаринкс Брис