STD 7 (Детекција на 7 сексуално преносливи болести)

Причинителите на сексуално преносливите инфекции се елиминираат по одреден временски период, додека други се повторуваат, а некои остануваат во телото асимптоматски, овозможувајќи развој на сексуално преносливата болест предизвикувајќи последици како што се инфламации на урогениталниот систем, неплодност, па дури и развој на канцер.

Овој панел за молекуларно откривање и идентификација на сексуално преносливи болести ги вклучува следните патогени: Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis.

Метода

Real Time PCR

Примерок

Урина/Брис