Во согласност со нашите гени низ вековите, медицината се обидувала преку прецизна дијагноза да најде решение за одредени патолошки состојби. Денес основна цел е да се спречи развојот на болеста, а не да се лекува.

Благодарение на проектот за човековиот геном (1990-2003), денес го знаеме бројот (приближно 30.000), структурата и основната улога на нашите гени.

Овој огромен научен чекор официјално го назначи почетокот на геномската ера, која ја карактеризира употребата и знаењето за гените во секојдневниот живот на човекот.

Новите сознанија целосно ја променија сликата за генетиката. До неодамна, генетиката се поврзуваше исклучиво со комплексни наследни болести. Денес, сепак, знаеме дека комплексните наследни болести се поврзани со помалку од 11% од вкупните гени што ги проучува класичната генетика и генетското советување.

Повеќето гени функционираат во секојдневниот живот, преку т.н механизам на интеракција помеѓу гените и околината – кога јадеме, пиеме, примаме лекови, вежбаме, сме изложени на стрес и замор, па дури и кога сме заљубени.

Овие интеракции ги проучува новата генетика, која ги анализира специфичните, уникатни односи помеѓу нашите гени со нашиот начин на живот и навики околу нас.

Резултатот од различните интеракции помеѓу гените и околината зависи од секој човек: не можеме да ја промениме структурата на гените, но можеме да ја измениме нивната „работа“, т.е. експресирање- преку конзумирање на природен сок, кафе, персонализирана исхрана, спортување или прошетка во природа.

Како може генетиката да помогне во секојдневниот живот?

Новата генетика или генетиката на интеракција е главниот извор на високо персонализирана превенција, која помага да се подобри и да се одржи човековото здравје. Кога зборуваме за ова брзорастечко поле на науката, мислиме на:

Нутригенетика – ја проучува чувствителноста на гените на различни видови храна, односно влијанието на храната врз функцијата на гените и помага да се избере најсоодветниот тип на исхрана за секој човек.

Нутригенетиката е основа за персонализирани мерки против стареење кои се предуслов за постигнување долговечност.

Фармакогенетика – потребна генетика за да се одреди најсоодветната доза на соодветниот лек. Колку се чувствителни гените на лекови? Како лековите влијаат на функцијата на одреден ген? Кој лек ќе биде најефективен или најштетен за вас?

Дермагенетика – Кој е генетскиот капацитет на вашата кожа? Како реагира на UV зраците, загадувањето, стареењето? Информациите запишани во гените помагаат да се избере најефективниот антиоксиданс или витамин како и да се применуваат најдобрите начини за заштита на кожата.

Други полиња на новата генетика кои рефлектираат различни типови на интеракции помеѓу генот и средината:

Имуногенетика – го проучува капацитетот на имунолошкиот систем на секој поединец, вклучувајќи ја имуната одбрана на телото, воспалителните механизми, алергиите, автоимуните нарушувања.

Токсикогенетика – како одредени токсини влијаат на работата на гените и како да се заштитат од штетните влијанија.

Екогенетика – на кои токсини се чувствителни нашите гени: на загадување, на пестициди итн.

Психогенетика – не ги проучува само психијатриските нарушувања, туку конкретно се занимава и со генетските причини за нарушувања во однесувањето: пушење, коцкање, алкохолизам, склоност кон депресија.

Нашите гени, како инструменти во оркестар, помагаат да се изведе уникатната мелодија на животот. Секој од нас е добродојден да ја преземе диригентската улога и сам да одреди колку волшебна ќе биде симфонијата на животот.

Превентивно DNA тестирање – што треба да знаете

За жал, генетското тестирање и неговата примена во пракса често не се разбрани, не само од пациентите, туку и од медицинското секојдневие. Токму затоа е потребно внимателно и студиозно да се пристапи кон ова прашање.

И вашиот лекар може лесно да користи генетски тестови со индикација за она ШТО е потребно да спречи или промене во секој конкретен случај.

Висок крвен притисок или висок холестерол? Дијабетес или интолеранција на храна? Висока чувствителност на UV зрачење или несакани ефекти на лекови? Овие индивидуални чувствителности се поврзани со феноменот на генетска разновидност, познат како полиморфизам.

Секојдневно е видлива улогата на поединечните гени: боја на очи и коса, различни крвни групи, различна кожа, различни навики како пушење… Дали се подобри сините или кафените очи? Ниту едното ниту другото не е подобро или полошо, туку се едноставно различни. Значи, НЕМА добри или лоши гени, има само добри и лоши навики, соодветен или несоодветен начин на живот.

Изборот е твој!

Превентивните генетски тестови даваат информации за ВАШИОТ индивидуален капацитет и чувствителност на различни фактори на животната средина: UV зрачење, храна, лекови, загадување, пестициди, стрес, физичка активност…

Оваа информација е основа за давање конкретни препораки кои се приспособени токму на ВАШИОТ генетски капацитет со единствена главна цел – зачувување и зајакнување на ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ.

Потребните информации ги добиваме со анализа на резултатите од софистицираните генетски тестови и лични податоци, вклучувајќи го начинот на живот, клиничката и биохемиска слика, просуство на болести и семејната историја.

Комбинацијата на лични податоци (клиничката и биохемиска слика, просуство на болести и семејната историја) и генетските резултати помага да се анализираат уникатните интеракции  (интеракции на храната и гените, лекови-гени, итн) и се овозможува имплементација на високо персонализирана индивидуална грижа за секој поединец.

Персонализирана превенција – само за вас!

Информациите од нашите гени и новата генетика отвора огромни можности за рана и високо ефективна персонализирана превенција, која треба правилно да се примени.

Генетското тестирање е неопходен, но НЕ ЕДИНСТВЕН елемент потребен за спроведување на ефективна персонализирана програма. Генетските резултати мора СЕКОГАШ да се анализираат во комбинација со клиничките и личните податоци на пациентот, вклучително и резултатите од различни лабораториски тестови на како што се параметрите од крвната слика, липиден статус, глуциден статус итн.

20-годишен маж и 50-годишна жена со исти генетски резултати нема да имаат исти препораки. Покрај тоа, истиот генотип може да произведе сосема различен ефект кај помлад маж и жена над педесет години.

Специфичните, генетски базирани препораки се ВИСОКО ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ и немаат ништо заедничко со вообичаените препораки веќе познати на сите: конзумирање на повеќе овошје и зеленчук, измегнување на цигари и алкохол, секојдневно спортување…

Користејќи специфична персонализирана генетска експертиза, со помош на лекар, ќе откриете кој витамин и антиоксиданс е најдобар за вас, кој тип на храна е од корист за вашето тело, кој лек крие потенцијална опасност, што ТОЧНО треба да направите за ефикасно да се заштитите од разни нарушувања предизвикани од околината (замор, дебелина, дијабетес, повеќето малигни тумори, алергии, кардиоваскуларен ризик, анксиозност, предвремено стареење, остеопороза итн.), која е најдобрата форма на физичка активност за вас…

Високо персонализираната генетска-базирана превенција ни помага да избегнат:

– Повеќе од 30% од малигните тумори – предизвикани од исхраната.

– Годишно, 800.000 срцеви удари и 250.000 смртни случаи кај претходно здрави луѓе.

– Повеќе од 2.216.000 несакани реакции на лекови годишно.

– Хроничен замор – 25% од европските пациенти.

Помага да се разбудите и да го искористите вашиот генетски потенцијал на НАЈЕФЕКТИВЕН начин – УЧЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ГЕНИ ДА РАБОТАТ ЗА ВАС!

Кога посегнуваме за генетско тестирање и персонализирана превенција?

Кој може да има корист од генетско тестирање и персонализирана превенција?

Генетското тестирање и персонализираната експертиза се препорачуваат за сите луѓе, без оглед на возраста и здравствената состојба. Овој факт особено се однесува на нутригенетските тестови, кои се корисни за секого (сите јадеме, нели?). Која програма да се избере? Изборот на најсоодветната програма зависи од клиничката слика и карактеристиките на секој човек. Така, на пример, ќе препорачаме посебна програма против стареење на пациент кој се приближува до четириесеттите години, фармакогенетска програма на лице кое редовно користи лекови за хипертензија, напредна програма за кардиоваскуларен ризик на оние чија семејна историја евидентира чести срцеви напади или мозочни удари…

Исклучоци: генетско тестирање кај деца е дозволено САМО АКО барањето е јасно клинички оправдано (несакани ефекти од лекот, интолеранција на храна итн.). Бидејќи генетското тестирање е доброволно, а резултатите се доверливи, во сите други случаи тоа се врши само на лица над 18 години.

Како се врши DNA тестирање?

Постапката е прецизно ДЕФИНИРАНА, ДОВЕРЛИВА и ЕДНОСТАВНА.

Дали мислите дека е неопходно да се дојде до светски познат и скап медицински центар? Грешите… Може да дадете и примерок за генетско тестирање во вашиот град, со помош на лекар квалификуван за персонализирана превенција. Постапката е прецизно дефинирана и вклучува неколку чекори:

DNA (генетскиот материјал) за генетско тестирање се добива од примерок од плунка или крв со помош на специјална лабораториска опрема.

Генетското тестирање се прави САМО ЕДНАШ во животот и не треба да се повторува.

Како да се користи професионалната експертиза?

Експертизата е обезбедена од лекар кој ви ги презентира и објаснува резултатите и посебните препораки.

Првите 2 до 2,5 месеци од примената на добиените препораки го претставуваат првиот чекор или „фаза на стимулација“. Во оваа фаза, со примена на програма приспособена на вашиот генетски капацитет, се оптимизираат различни процеси во телото.

За да се провери ефективноста на применетите препораки, по овој период се препорачува посета на лекар или овластен здравствен дом.

Вториот чекор или „фаза на поддршка“ е прилагоден на секој човек и може да се заснова само на промена на навиките во исхраната, или оптимизирање на хормонска терапија, избор на правилен начин и ритам на релаксација и различни физички активности, користење соодветни додатоци во исхраната, особено кај пациенти над 40 години.

За да останете во добра форма, се препорачува да се повторува фазата на стимулација двапати годишно – во пролет и во есен.

Ниту една генетска програма НЕ значи откажување од вашите омилени навики, туку помага да се оптимизира активноста на вашите гени, да ве заштити од неповолни влијанија од околината и болести предизвикани од околината. Уште поважно – придонесува за вашето ЗАДОВОЛНОСТ и го прави вашиот живот ПОУБАВ.

Кој генетски панел и програма да се избере?

Најкорисните и најсигурни панели се:

Нутригенетика: најчесто користен панел. Обезбедува високо персонализирани информации за можностите за спречување на разни болести и нарушувања предизвикани од околината (малигни тумори, хроничен замор, алергии, ендометриоза и сл.), преку нутриционистички пристап. Контрола на телесната тежина и предиспозиција за Дијабет тип 2: дава информации за предиспоциции на зголемена телесна тежина и инсулинска резистенција како и за причините за неуспехот на диетите, но исто така предлага вид на исхрана и физичка активност кои се оптимални за контрола на вашата телесна тежина.

Благодарение на високиот превентивен ефект, овој панел може да се препорача на сите, вклучително и на луѓето со добро здравје.

Фармакогенетика: се препорачува при редовна терапија со еден или повеќе лекови (хипертензија, депресија и сл.) и во случај на несакани ефекти и интеракции со лекови.

Кардиоваскуларен панел (напреден панел): се препорачува во случај на зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања во семејството и проблеми со срцето и крвните садови.

Сите генетски панели можат ефикасно да се комбинираат со соодветни лабораториски тестови

Побарајте медицински совет!

Превенцијата е добра… но уште подобро е да се знае што да се спречи.