Генетиката во нашиот живот

Во согласност со нашите гени низ вековите, медицината се обидувала преку прецизна дијагноза да најде решение за одредени патолошки состојби. Денес основна цел е да се спречи развојот на болеста, а не да се лекува. Благодарение на проектот за човековиот геном (1990-2003), денес го знаеме бројот (приближно 30.000), структурата и основната улога на нашите гени. Овој огромен научен чекор официјално го назначи…

ИНТОЛЕРАНТНОСТ НА ГЛУТЕН-ЦЕЛИЈАКИЈА

Глутенот (од латински Gluten, лепак) е композитен протеин кој се наоѓа во пченицата и сродните житарки, како што се 'ржта и јачменот. Глутенот му дава еластичност на тестото, му помага да нарасне и да ја задржи формата. Се користи во козметика, шампони за коса и други дерматолошки препарати. Глутенот e сложен растителен протеин кој се состои од протеините глијадин и…

РИЗИЦИ ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

Со молекуларно-генетско тестирање може навремено да се потврди дијагноза за вродена кардиоваскуларна состојба а со тоа да се намали ризикот од понатамошни компликации. Тромбофилија е состојба во која постои зголемен ризик за формирање на згрутчување на крвта во циркулацијата, односно тромбоза. Згрутчување на крвта (тромб) може да се формира и во артериите и во вените. Тромбофилијата може да биде наследна…

Фармакогенетика на CLOPIDOGREL(Plavix)

Што е фармакогенетика и фармакогеномика? Фармакогенетика и фармакогеномика се мултидисциплинарни полиња за проучување на односот помеѓу генотипот (т.е. полиморфизми и генетски мутации), профилите на генската експресија (нивото на генска експресија на сите гени во геномот) и фенотипот кој е изразен со индувидуалниот одговор на терапијата со лекови. Фармакогенетиката се однесува на проучување метаболички патишта со ограничен број на гени, вклучувајќи…

Главна причина за неплодност кај мажите

Микроделеции во AZF регионот на Y хромозомот  Сперматогенезата е суштински репродуктивен процес кој е регулиран од специфични гени на Y хромозомот. Повеќето од овие гени се наоѓаат во специфичен регион познат како азоспермија фактор регион (azoospermia factor region - AZF) во долгиот кракт на Y хромозомот. Микроделециите на AZF се најчестите структурни хромозомски абнормалности и се главната причина за машката неплодност. Асистираните репродуктивни техники…