Главна причина за неплодност кај мажите

Микроделеции во AZF регионот на Y хромозомот  Сперматогенезата е суштински репродуктивен процес кој е регулиран од специфични гени на Y хромозомот. Повеќето од овие гени се наоѓаат во специфичен регион познат како азоспермија фактор регион (azoospermia factor region - AZF) во долгиот кракт на Y хромозомот. Микроделециите на AZF се најчестите структурни хромозомски абнормалности и се главната причина за машката неплодност. Асистираните репродуктивни техники…